top of page
086e5ddf-2327-46fa-b1e9-0996dd453cf5.jpeg

Mine tjenester

Foredrag og kurs

Etter avtale skreddersyr jeg foredrag og kurs for barnehager, skoler, grupper og foreninger om

 • ADHD

 • Asperger syndrom (autisme)

 • Ufrivillig skolefravær

 • Andre spesialpedagogiske tema      

 • Tilrettelegging i barnehage og skole

Undervisning, råd/veiledning 1-1

Jeg tilbyr ulike pakkeløsninger til foreldre, og andre med ansvar for barn og unge som har

 • ADHD

 • Asperger syndrom (autisme)

 • OCD

 • Ufrivillig skolefravær

 • Hvordan skape trygge rammer for barn ved samlivsbrudd

VIP Dager

Jeg tilbyr VIP dager for foreldre, barnehage og skoler med tema:

 • ADHD

 • Asperger syndrom (autisme)

 • Ufrivillig skolefravær

 • Hvordan skape trygge rammer for barn ved samlivsbrudd

 • Andre spesialpedagogiske tema

Krav til de jeg tar på meg oppdrag for:
 • Må ha et barnesyn som har fokus på det unike ved barnet

 • Må være løsningsfokusert

 • Må være åpen for innspill på endringer som kan bidra til god utvikling

 • Må ha god vilje til å arbeide ut fra prinsippet om at det ikke er noe i barnet som skal fikses, men at barnet trenger å bli forstått

“Det finnes ikke vanskelige barn…

men det finnes barn som har det vanskelig”

Hva er utgangspunktet for et samarbeid med meg?

Om du har de samme verdiene som er fundamentet i mitt arbeid i glad Barndom, så har vi sammen et godt utgangspunkt for å gi barn og unge et godt liv. Målet er å møte barn og unge med ADHD og Asperger syndrom på en god måte, og hindre at de må oppleve unødig mye lidelse. Vi vet at i dagens samfunn havner mange av de som har diagnosene ADHD og Asperger syndrom utenfor fellesskapet. Altfor mange står i fare for å ende opp som syk, ufør og ulykkelige. Min bistand kan hjelpe deg med å gi barnet det det trenger for å bli en velfungerende voksen.

Forventet resultat  

Foreldre og andre som har ansvar for barn og unge vil med stor sannsynlighet stå bedre rustet til å gi barn og unge de beste utviklingsmuligheter ut fra barnets potensiale, utfordringer og superkraft.

Samarbeidet innebærer at foreldre, pedagoger og andre tar på alvor at barn og unge er ulike, og at noen kan ha behov for noe mer, eller noe annet enn det som er forventet for å vokse opp til modne og selvstendige voksne. Det innebærer også at foreldre står på for rettigheter som barnet har. 

De som velger glad Barndom sine tjenester vil få tilgang på kunnskap og innsikt for økt forståelse for barn og unge med ulike diagnoser. Hensikten er å bidra til å fremme utvikling og læring for barn og unge som har utfordringer. Kunnskap og innsikt er helt nødvendig for å gi barn og unge med ulike utfordringer en god oppvekst. glad Barndom sine tjenester kan gi deg innsikten, hjelpen og støtten du trenger for å klare dette oppdraget. I ytterste konsekvens kan det å søke hjelp hindre skjevutvikling, kriminalitet, rusmisbruk og i verste fall selvmord.

Bistand fra glad Barndom vil med stor sannsynlighet gi deg et bedre utgangspunkt for å forstå barnet ditt, og det vil gi barnet et bedre  utgangspunkt for å bli en trygg og selvstendig voksen.

bottom of page