top of page

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Glad Barndom v/Monica Helland Tøsse med nettadresse www.gladbarndom.no behandler din personlig informasjon.


Vi ber deg ettertrykkelig om å nøye lese denne personvernerklæringen og våre vilkår da du ved besøk på og bruk av innholdet på våre nettsider, samt ved kjøp av veiledning og produkter (heretter «produkter) samtykker i de betingelsene som beskrives i disse.


Sist oppdatert og gjeldende fra 14.mars 2023


1. Behandlingsansvarlig
Monica Helland Tøsse er behandlingsansvarlig for foretakets behandling av personopplysninger.


2. Personopplysninger som lagres
Avhengig av tjeneste eller produkt du bestiller lagrer vi med ditt samtykke: navn og epostadresse.


Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på våre nettsider,
landingssider og i eposter vi sender ut, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på og i disse.


Kontakt – og betalingsinformasjon ved kjøp av en eller flere av våre
tjenester og produkter lagres i våre betalingssystemer Fiken, Stripe, Vipps, og Wix Apple Pay og/eller VISA/kredittkort.


3. Mindreåriges personopplysninger
Glad Barndom behandler med foreldrenes og barnets samtykke
informasjon om deres barn og de aktuelle diagnosene. Ellers forholder Glad Barndom seg til den norske medisinske lavalder som er 16 år.


Dersom personer under 16 år ønsker å melde seg på nyhetsbrevet eller kjøpe veiledning hos Glad Barndom, må dette skje med foresatte eller verges uttrykkelige skriftlige samtykke.


Dersom vi gjøres oppmerksom på at vi behandler mindreåriges data, vil vi øyeblikkelig slette alle data vi har om vedkommende fra alle våre systemer og programmer.

4. Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale og/eller kontrakt med deg/dere.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din bestilling via e-post, eventuelt også telefon, SMS, direktemeldinger via sosiale medier som Facebook og Instagram, og eventuelle postutsendelser etter ditt samtykke, samt for din påmelding/deltagelse i veiledning i regi av oss, samt produktene solgt i vår nettbutikk.


Personopplysninger som Wix, vår leverandør av epost/nyhetsbrev, gir oss tilgang på, samt direkte tilbakemeldinger fra registrerte på nyhetsbrevene benyttes for å dokumentere samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, samt måle kvalitet, engasjement og interesse så vi kan forbedre vårt innhold i tråd med hva flertallet av våre abonnenter viser størst interesse for.


Dersom du bruker Apple Mail, kan du velge å aktivisere Apple Mail Privacy Protection. Informasjon om hvordan du aktiverer denne funksjonen finner du her: https://support.apple.com/no-no/guide/ipho


Våre sider på sosiale medier som Instagram, Facebook, Linkedin og
YouTube har også innebygde analyseverktøy for å lage anonymiserte
rapporter om hvordan de ulike postene/videoene gjør det, slik at vi kan lage mer innhold i tråd med hva følgere viser størst interesse for.


Vi benytter også Google Analytics 4 for å måle kvalitet og hva våre
besøkende på nett er mest interessert i, samt Meta Pixels for å følge med på responsen på annonser vi legger ut.


Du kan velge deg ut fra å delta i Google Analytics analyser ved å følge det som beskrives her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Det er ikke mulig å velge seg ut av alle annonser på Facebook og
Instagram, men du kan justere hva slags annonser du får opp ved å justere dine annonsepreferanser som beskrevet her:
https://www.facebook.com/help/247395082112892


5. Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, e-postadresse, eventuelt adresse, telefon, e-
postadresse, og betalingsinformasjon benyttes for å oppfylle bestillings –
og kjøpsavtaler mellom deg og oss. Grunnlaget for denne behandlingen er
personvernforordningens artikkel Art 6.1b Avtale.

Der du har samtykket vil det vil også opplysningene benyttes til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS, samt direktemeldinger via sosiale medier. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen art. 6.1.a Samtykke.


Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.
Kjøpshistorikk og innsikt i adferd i våre poster på sosiale medier benyttes til å gi anbefalinger og promotere våre produkter og tjenester spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse for å utvikle vårt innhold og våre tjenester i henhold til preferansene og interessene til våre besøkende, abonnenter og kunder.


Dette er etter personvernforordningens Art.6.1.f Berettiget interesse.
Ditt adferdsmønster på våre nettsider og landingssider og direkte
tilbakemeldinger i våre nyhetsbrev benyttes til å analysere kvalitet), slik at vi kan forbedre og tilpasse vårt innhold i henhold til besøkendes og abonnenters interesser. Grunnlaget for denne behandlingen er også vår legitime interesse etter Art 6.1.f. Berettiget interesse.


Vi minner om at dersom du bruker Apple Mail, så kan du stanse innhenting av informasjon som f eks IP adressen din ved å aktivere Apple Mail Privacy Protection. Se hvordan her: https://support.apple.com/no-no/guide/ipho


Dersom du ikke bruker Apple Mail, har vi dessverre ingen mulighet til å skru av innhenting av de nevnte opplysningene i det innebyggede
analysesystemet i Wix. Det betyr at om du ikke ønsker å være del av slike analyser, så må du ikke melde deg på vårt nyhetsbrev eller bestille freebee fra oss.


Glad Barndom behandler ikke direkte særlige kategorier av
personopplysninger ved påmelding til nyhetsbrev, men det gjøres
oppmerksom på at bedriftens natur omhandler psykisk helse, diagnoser og familier som lever med diagnoser. Det betyr at det antydes utfordringer angående slike ting da du melder deg på nyhetsbrev hos oss, så ved å melde deg/dere på nyhetsbrev hos oss er du/dere innforstått med dette. Dette i henhold til Art 9.2.a Uttrykkelig samtykke etter personvernforordningen.


Vi lagrer dato og klokkeslett for når den enkelte meldte seg på nyhetsbrevet vårt for å kunne dokumentere samtykke i henhold til personvernloven. Dette etter Art. 6.1.f Berettiget interesse.


Ved 1:1 eller familie-veiledning over Zoom er det naturlig at samtalene kan inkludere informasjon om særlig sensitive opplysninger vedrørende fysisk
og psykisk helse. Denne informasjonen snakkes om etter både Art 6.1.a Samtykke og Art. 9.2.a Uttrykkelig samtykke.

Av hensyn til personvern gjør IKKE Glad Barndom automatisk opptak av 1-1/ familieveiledning.


Begge parter er også underlagt streng taushetsplikt som beskrevet
i kontrakten som signeres før oppstart.

Alle notater som gjøres av veileder under programmet oppbevares sikkert og utilgjengelig for andre, og lagres frem til det ikke lenger skal benyttes til det opprinnelige formålet som i hovedsak går ut på å gi best mulig oppfølging av kundene. Dette etter Art 6.1.a Samtykke og Art 9.2.a Uttrykkelig samtykke.


Opplysninger innhentet ved kjøp som lagres i Fiken, Stripe, Vipps og Wix Apple Pay/VISA/Kredittkort innhentes for å føre regnskap og etterleve bokføringsloven i tråd med personvernforordningens Art 6.1.c Juridisk forpliktelse. 


6. Innhenting av personopplysninger inkludert Cookies
Vi lagrer de personopplysningene du velger å avgi på våre nettsider.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider, landingssider (der du legger igjen epost og eventuelt navn) og i våre nyhetsbrev for å få innsikt i hvordan den enkelte besøkende navigerer på nettsiden vår, hvilket innhold som besøkende har størst og minst interesse for, hvor mange som besøker landingssiden, hvor mange melder seg på nyhetsbrev, hvilke nyhetsbrev som kommer frem og ikke, prosentandel som åpner eposter og hvilke klikk på lenker som gjøres i nyhetsbrev slik at vi kan forsøke å forbedre kvaliteten på dette.


Vi benytter også Meta Pixels for å annonsere på Facebook og Instagram og få innsikt i hvordan disse annonsene gjør det.


Våre sider på Instagram, Facebook, Linkedin og YouTube har innebygde
anonymiserte analyseverktøy som vi bruker til å se hvilket innhold som gjør
det best så vi kan lage mer innhold i tråd med våre følgeres interesser.
Hva gjelder automatiske avgjørelser, benytter ikke Glad Barndom seg av
noe som anses som slike avgjørelser.


Vi gjør oppmerksom på at denne personvernerklæringen kun gjelder for
Glad Barndoms egne nettsider.

Nettlesere, søkemotorer, andre nettsteder og sosiale medier du benytter
deg av har egne personvernerklæringer. For at du skal ha størst mulig
kontroll over hvilken informasjon du deler med disse, anbefaler vi at du
leser personvernerklæringene deres separat og setter deg inn i hvordan du
kan velge hvilke data du deler.


For å deaktivere ikke-nødvendige cookies, kan du følge instruksene du
finner her: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no&co=GENIE.Platfo
rm%3DDesktop

7. Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Pr 25. mars 2022 foreligger et nytt rammeverk kalt Trans-Atlantic Data
Privacy Framework mellom EU/EØS og USA som skal sikre personvernet til
europeiske borgere og bli et juridisk gyldig grunnlag for dataoverføringer
mellom EU/EØS og USA. 


Per mars 2023 er selve lovteksten og paragrafer/artikler ikke utarbeidet
enda.


Frem til selve lovverket er på plass, vil Glad Barndom forholde seg til de
nødvendige garantiene som GDPR krever for lovligheten av transatlantiske
dataoverføringer.


Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere
personopplysninger til andre uten ditt samtykke, med mindre vi er rettslig
forpliktet til eller har en dokumentert legitim interesse for det.


For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige
opplysninger til våre samarbeidspartnere.


Wix (vår leverandør av nettside, nettbutikk, landingssider og nyhetsbrev)
har hovedsete i Israel. Dette er et land som EU har forhåndsgodkjent som
sikkert mht personopplysninger.


Nettmøteleverandøren Zoom og betalingsløsningen Stripe driftes fra USA.
Glad Barndom har databehandleravtale med EU sine standardkontrakter
med begge disse.

Vi benytter også sosiale medier som Instagram, Facebook, Linkedin og
YouTube som gir oss anonymisert innsikt i aldersgrupper, lokasjon, hvilke
poster som gjør det best og liknende.


Ved kommunikasjon via direktemeldinger på sosiale medier, lagres
brukernavn og innhold i meldingen. Vi er ikke ansvarlig for hva slags
informasjon disse sosiale mediene innhenter om deg ellers.


Vi benytter også produkter fra Microsoft og Google for Bedrift til å skape og
lagre ulike arbeidsbøker etc. Dersom du åpner/laster ned dokumenter
gjennom disse på din telefon/pc/nettbrett oppfordrer deg til å lese deres
personvernerklæringer og bruksbetingelser separat for at du skal ha størst
mulig kontroll over hvilke data du deler med hvem. 


Nettmøteleverandøren vi benytter til online veiledning er Zoom. Vi
innhenter vi ingen annen informasjon enn epostadressen din som vi
sender møtelenke til.


Du velger selv hva slags informasjon du velger å dele under Zoom møtet,
og av personvernmessige årsaker er det ikke anleding til å få opptak av
disse timene.


I våre betalingsløsninger Fiken faktura, Stripe, Vipps og Wix Apple
Pay/VISA/kredittkort lagres kontakt- og betalingsinformasjon, som samles i
Fiken Regnskap for å etterleve bokføringsloven.


Alle kontrakter sendes og signeres via Adminkit og BankID.


Vi minner om at denne personvernerklæringen KUN gjelder for Glad
Barndom og de personopplysningene som innhentes av denne spesifikke
bedriften.


Våre samarbeidspartnere kan innhente andre typer personopplysninger
som vi selv ikke gjør og ikke har innsyn i, derfor anbefaler vi at du leser
deres personvernerklæringer også:


Google (workspace, skylagring, google docs, YouTube, Google Analytics)


Wix (nettside, landingssider, nyhetsbrev, nettbutikk, Apple
Pay/VISA/kredittkort)


Meta (Facebook side, Instagram side, Meta Pixel for annonsering)


Fiken

Stripe


Vipps


Nordea Bank


Zoom


Calendly


Adminkit

8. Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din bestilling/ ditt kjøp
lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år fra siste kontakt mellom deg og oss,
eller på din anmodning så sant ikke det bryter med juridiske forpliktelser
eller dokumenterte berettigede interesser.


Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i
minst 5 år i henhold til lovens krav.


Opplysninger innhentet via Wix optin (der du legger igjen navn og
epostadresse) og nyhetsbrev slettes senest 60 dager etter du melder deg
av nyhetsbrevet vårt eller ved din forespørsel.


Opplysninger notert under veiledningstimer lagres som avtalt med kunde.
Ingen møter/veiledningstimer vil gjøres opptak av.

9. Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.


Det gjøres oppmerksom på at du har rett til

● Innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg
● Flytting av egne personopplysninger til andre foretak
● Retting av feil i opplysningene vi har om deg

● Å protestere på hvordan vi behandler dine opplysninger
● Begrensning i vår behandling av dine opplysninger
● Sletting av opplysninger eller be om å bli glemt.
● Å få informasjon.

Du har også spesifikke rettigheter i forbindelse med automatiske avgjørelser gjort av dataprogrammer. Du kan lese mer om akkurat disse rettighetene HER.  


Glad Barndom benytter seg ikke av programmer og systemer som er å
betrakte som «automatiske avgjørelser» per definisjon.


Dersom du mener vi har feilbehandlet din informasjon, eller ønsker å
benytte deg av rettighetene dine, vil vi be deg om å ta kontakt på epost
monica@gladbarndom og merke eposten «Personvern»,  så hjelper vi deg.
Det er også anledning til å klage på vår databehandling til Datatilsynet,
men jeg håper du vil ta kontakt direkte først så vi kan få løst saken på en
enkel og ukomplisert måte. 


10. Personvernombud
Monica Helland Tøsse er ansvarlig for at personopplysningslovens regler
om behandling av personopplysninger blir fulgt av Foretaket.


11. Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og
tilgangskontroll, samt ved kryptering og bruk av flere systemer som driftes
innen EU/EØS.


Vi har også databehandleravtaler og kontrakter med våre leverandører, og
følger prosedyren Datatilsynet anbefaler ved eventuelle avvik.
Glad Barndom retter seg etter taushetsplikt under all veiledning over
Zoom, og av hensyn til personvern vil det ikke gjøres automatiske opptak
av disse timene. Du kan be om at opptak gjøres forutsatt at ingen av
betingelsene i kontrakten og øvrige vilkår blir brutt. Opptaket vil kun være
tilgjengelig for den i 1 uke etter lenken er sendt, etter det blir opptaket
automatisk slettet og ikke mulig å hente frem igjen.


Alle notater gjort i løpet av samarbeidet mellom Glad Barndom og deg
lagres fysisk sikkert og utilgjengelig for uvedkommende.

12. Kontaktinformasjon

Henvendelser med spørsmål om hvordan vi behandler dine data eller
ønske om å utøve dine rettigheter kan sendes på epost til
monica@gladbarndom.no


Vennligst merk eposten med emne «personvern».

bottom of page